BACK

SAND TUFAS
GALLERY
14 - 15
No. 1014
Sand Tufas,
Mono Lake
USA