ZURÜCK

SAND TUFAS
GALERIE
14 - 15
Bild 1014
Sand Tufas,
Mono Lake
USA